TOA CĂN BẢN       

( Bác Sĩ . Nguyễn Văn Hưởng Sáng lập  )

   1.   RỄ TRANH    (    Lợi tiểu )         

   2.   RAU MÁ      ( Nhuận Gan )           

          3.   MUỒNG TRÂU ( Nhuận trường )     

  4.   CỎ MỰC   ( Nhuận huyết )        

  5.   CỎ MÀN TRẦU   (  Giải độc )  

 6.   CAM THẢO ÐẤT  ( Giải độc )

   7.   KÉ ÐẦU NGỰA    Giải độc )

8.  GỪNG ( Kích thích tiêu hóa )

9.   CỦ SẢ ( kích thích tiêu hoá )

   10. VÕ QUÍT ( Kích thích tiêu hoá )

TÁC DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

     Toa căn bản được Bác Sĩ Nguyễn văn Hưởng xây dựng và áp dụng tại miền nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và sau khi hoà bình lập lại được áp dụng tại miền Bắc. Trong toa Căn Bản gồm có 10 vị thuốc và 6 tác dụng  chữa bệnh : Lợi tiểu, nhuận gan,nhuận trường, nhuận huyết, giải độc cơ thể, kích thích tiêu hoá. . . . . . . . . . . . . . . . .

Khi sử dụng tuỳ theo trạng thái bệnh lý có thể gia giảm như sau :