TRUNG TÂM  Y HỌC CỔ TRUYỀN

NGUYEN KY NAM TRADITIONAL MEDICINE HOME PAGE

Số 46.Phan Bội Châu, Phường 7, Thành phố Cà Mau .

ĐT: 02903831930 .  DĐ: 0913998138

 

       " Nghĩ thật sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người, sống chết trong tay ḿnh nắm, họa phúc trong tay ḿnh giữ, thế th́ đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng, mà làm liều lĩnh học đ̣i cái nghề cao quí đó chăng ?"  (Lời của Hải Thượng Lăn Ông)

 
 

TRANG CHỦ

HỎI ĐÁP

BÁCH KHOA YH

WEBLINE

 HỌC NGOẠI NGỮ

THƯ NGỎ