ĐÀO CÔNG CHÍNH  (1623 –  ? )

Quê ở làng Cơi,huyện Vĩnh Lại, phủ Trung Hồng tỉnh Thượng Hộng (nay là thôn Hội Am, xă Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, tp Hải Pḥng). Gia đ́nh toàn là những người thông minh, học cao. Thuở nhỏ ông nổi tiếng là thần đồng, năm 13 tuổi đă đi thi Hương, đậu Hương cống đời Hậu Lê. Kỳ thi Hội, ông đứng thứ nh́, đạt danh hiệu Bảng nhăn, v́ vậy, dân làng c̣n gọi ông là Bảng Cơi. Năm 1673 ông được triều đ́nh cử làm phó sứ  đoàn Hộ sĩ dương sang Trung quốc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi trở về được phong Lê bộ Hữu thị lang. Sau đó lại được chọn làm người giảng sách cho vua. Năm 1675 ông được cử tham gia biên soạn quyển ‘Trùng San Lam Sơn Thực Lục’ và tham gia nhóm biên soạn quốc sử do Phạm Công Trứ  đứng đầu. Về y học ông đă để lại quyển ‘Bảo Sinh Diên Thọ Toản Yếu’, trong đó sưu tầm, phân tích, tổng hợp nhiều kiến giải của các tác phẩm y học xưa như Tuân sinh, Đạt sinh, Bản Thảo Cương Mục… và kinh nghiệm rèn luyện cơ thể của những người theo đạo Lăo như Đào Hoằng Cảnh, Lă Đồng Tân, Trần Đoàn… Nội dung sách ‘Bảo Sinh Diên Thọ Toản Yếu’ hướng dẫn giữ ǵn sức khỏe để tăng tuổi thọ như: Phương pháp giữ vệ sinh, Điều dưỡng, Rèn luyện tâm thần, Trị bệnh bằng thư giăn, hô hấp, Xoa bóp… và cách điều trị một số bệnh như tim, phổi, thận, dạ dầy…

Quyển sách này được Định Nam Vương Trịnh Căn cho khắc in vào năm 1676 và phổ biến rộng.