quang cảnh chung Trung tâm YHCT

Quày cấp thuốc cho bệnh nhân

Quày cấp thuốc cho bệnh nhân

Pḥng khám bệnh

Pḥng khám bệnh

Quày trưng bày thuốc thành phẩm Đông dược.

Quày trưng bày thuốc rượu YHCT

Quày trưng bày thuốc thành phẩm Đông dược.

Đang cấp thuốc cho bệnh nhân

Pḥng tập Vật Lư Trị liệu . phục hồi chức năng

Sinh viên trường Cao Đẳng Y tế đang thực tập môn xoa bóp bấm huyệt

Các pḥng chức năng

kho dược liệu

Sinh viên đang thực tập môn dược liệu

Thực tập tại hội trương Trung Tâm