Thi�n Đường l� g� ? Ai biết kh�ng ?

Tạp luận về Thi�n đường

-  Theo TL th� thi�n đường m� người ta vẫn n�i l� một c�i kh�ng gian kh�c c� đời sống tốt hơn tr�i đất của ch�ng ta. Những ai sau khi chết được l�n thi�n đường c� nghĩa l� kiếp sau n�y của họ được sống ở c�i tốt hơn tr�i đất

-  Ai tưởng ng�n năm nương đất ấy
Mầm non th�m nhựa l� th�m chồi
�i mai mỉa hồn t�i chỉ thấy
R�u h�n sống gửi nh�nh kh� th�i

Ai tưởng Thi�n Đường sao nhấp nh�nh
T�i hoa tinh kết ngọc long lanh
T�i chỉ thấy nơi đ�y mồ lạnh
Ch�n linh hồn đắm đuối hư danh...

(Tố Hữu)

-  C�c t�n gi�o thường đề cập đến Thi�n Đường, nhưng xem ra c�i Thi�n Đường được nhiều t�n gi�o m� tả l� cực sung sướng nhưng chẳng c� thực. Đơn giản bởi v� n� chỉ l� sự tưởng tượng của con người. Ở thế giới thực tại n�y, con người gặp những kh� khăn g�, kh�ng đạt được những điều g� m�nh mong muốn th� thi�n đường ắt sẽ c� những thứ đ�.Người ta mơ ước được l�n thi�n đường bởi ở đ� sẽ an lạc, sẽ kh�ng c� những những đau đớn thể x�c, mỏi mệt tinh thần . Ở đ� sẽ chỉ c� những người đẹp, ho�n mỹ, nh� cửa xa hoa lộng lẫy, d�t v�ng...Nhưng rốt cuộc th� n� chỉ l� sự t� vẽ của thế giới m� ch�ng ta đang sống, ngoại trừ những điều xấu được trở th�nh những điều tốt v� những điều tốt th� th�nh những thứ...tốt hơn. N� chỉ l� sự lặp lại nh�m ch�n của thế giới n�y chứ chẳng c� g� th� vị cả. 100% n� kh�ng c� sự đổi mới bởi thi�n đường được x�y dựng từ tr� tưởng tượng của con người, n� chỉ kh�c khi con người d�ng bộ n�o kh�c để tạo ra n� m� th�i , chỉ khi n�o con người tho�t khỏi sự kh�ng chế của ch�nh tr� tuệ th� thi�n đường mới c� điều mới mẻ, kh�c lạ v� đ� mới ch�nh l� thi�n đường thực sự. Thế giới ta đang sống, cũng c� thể l� thi�n đường nếu từng ph�t từng gi�y c� � nghĩa

- Thi�n đường l� thế giới tốt đẹp hơn thế giới n�y, ai chứng minh được l� kh�ng c�? Nếu thế giới n�y thay đổi theo c�ch kh�c m� tốt đẹp hơn th� n� cũng c� thể l� thi�n đường.

- Người ta thuờng hay d�ng từ "Thi�n đường" khi muốn chỉ một nơi n�o đ� thật tốt đẹp: mọi người đều ấm no, thoải m�i, đối xử tốt đẹp với nhau v� kh�ng c�n phải đua chen, vất vả v.v...(Chẳng hạn, c� hai người bạn t�m t�nh với nhau đ� hiểu "thi�n đường" như sau :- A: �i phải chi tr�n thế gian n�y nguời n�o cũng thương y�u nhau nhỉ !!! - B: Vậy th� thế gian n�y trở th�nh "thi�n đường" rồi c�n g� !!!)

-  V� vậy, Thi�n đường với t�i l� khi kh�ng c�n phải vất vả lo toan nhọc nhằn, l�c n�o người cũng hơ hớ, kh�ng phải lo bấn l�n v� phải ho�n th�nh những việc nhi�u kh� trong một thời gian thật ngắn...V� l� ng�y n�o cũng được gặp người với nụ cười tươi..

- Nhưng c� người sẽ nghĩ : "C� việc l�m để được tất bật l�n, cho d� c� phải vất vả , l� c� "Thi�n đường" rồi !". Vậy c� phải "Thi�n đuờng" cũng giống như khi ta đứng tr�n ngọn n�i n�y v� ao uớc được đứng tr�n một ngọn n�i mờ ảo ph�a xa xa ???