Học Thiền

Để đạt trạng th�i thiền c� hiệu quả, bạn c� thể tự học nếu bạn l� người ho�n to�n tự chủ. Muốn thiền th�nh c�ng cần:
- Chọn một nơi y�n tĩnh để kh�ng bị l�m phiền.
- Luyện tập thường xuy�n, tốt nhất l� 15 ph�t mỗi ng�y v�o giờ cố định. Thiền v�o buổi s�ng gi�p bạn thanh thản v� tập trung suốt cả ng�y. Thiền v�o buổi tối gi�p bạn thư gi�n sau một ng�y căng thẳng.
- Để bụng trống rỗng khi tập luyện.
- Tư thế thiền thoải m�i (thường l� ngồi để tr�nh buồn ngủ).
- Tập trung tư tưởng để bạn kh�ng quan t�m đến khung cảnh quanh m�nh.
Thoạt ti�n, bạn thấy thật kh� để tập trung, nhưng c�ng luyện tập sẽ quen dần. L�c mới bắt đầu thiền, bạn c� cảm gi�c buồn ngủ, một l�t sau sẽ thấy tỉnh t�o hơn.
Người ta thường đạt được trạng th�i thiền nhờ một trong những phương ph�p sau:
Thiền bằng vật thể
Tập trung v�o một vật thể đặc biệt n�o đ�, cảm gi�c về sự hiện diện của n� v� tập trung v�o c�ch cấu tạo, h�nh dạng v� chất lượng. Một m�n đồ pha l�, một ngọn nến lung linh, một b�ng hoa ng�t hương, một biểu tượng về vũ trụ của Phật gi�o... l� những vật thể th�ch hợp.
Thiền bằng nhạc tấu
Nhạc tấu l� những lời hay đoạn nhạc được h�t đi h�t lại li�n tục, hoặc h�t thầm hay h�t lớn tiếng. Tiết tấu "aum" hay "om" l� một loại nhạc tấu thi�ng li�ng của người Hindu thường được sử dụng rộng r�i khi thiền.
Thiền c� tiếp x�c
D�ng ng�n tay lần tr�ng hạt hay ch� miết l�n miệng vải cũng tạo n�n trạng th�i thiền.
Thiền bằng hơi thở
Tập trung v�o hơi thở của bạn để đạt được trạng th�i thiền. Mỗi khi thở ra h�y đếm "một", h�t v�o đếm "hai".
Thiền năng động
Tập thể dục c� nhịp điệu, như tập dưỡng sinh, đi bơi hay đi bộ c� thể tập trung tư tưởng v� năng động hơn so với người ngồi y�n một chỗ.