THU CÔNG


Luyện công chấm dứt phải thu công. Phương pháp thu công rất giản tiện.

1. ĐỊNH NGHĨA

Gọi là thu công khi luyện công kết thúc một giai đoạn, một tư thức, của khí công. Quan hệ là khi luyện công không bao giờ ngừng ngang, phải áp dụng phương pháp thu công, nếu không sẽ có nhiều phản ứng như sau:

- Dùng ư, khí, thổ, nạp luyện công mang lại kết quả, ai cũng muốn. Nhưng lỡ luyện sai, luyện xong không thu công th́ kết quả không được làm bao.

Nguyên do, khi luyện công xong, khí tức, nguyên khí, nội ngoại khí nảy sinh chạy hỗn loạn trong cơ thể. Phải dùng phương pháp thu công để dẫn tất cả về trung đơn điền, rồi từ đây sẽ phân tán ra toàn cơ thể, điều ḥa. Kết quả sẽ tốt như ư muốn.

2. PHƯƠNG PHÁP THU CÔNG

Sau khi luyện công một thời gian ngừng lại. Dùng ư dẫn khí về trung đơn điền, danh từ chuyên môn gọi là khí tức qui nguyên.

2.1. PHƯƠNG PHÁP CHO NAM   

  - Đứng thẳng, hoặc ngồi bên giường, trên ghế: (H́nh TC1)  

  - Dùng ư, dẫn khí cùng một lúc tại hai bàn tay, hai bàn chân lên cùi chỏ, đầu gối; rồi vai, háng; đưa vào Trung Đơn-điền (tỳ vị). (H́nh TC2)  

  - Dùng phương pháp thổ nạp thông thường.  

  - Khởi từ trung đơn điền, từ trong ra ngoài theo ṿng xoắn trôn ốc, từ ṿng nhỏ đến ṿng lớn. Theo chiều kim đồng hồ. Đúng 36 ṿng.  

  - Ṿng nhỏ nhất là một điểm ở trung đơn điền. Ṿng lớn nhất sát tim.

  - Sau đó lại dùng ư dẫn khí theo h́nh trôn ốc từ ngoài vào trong, từ ṿng lớn đến ṿng nhỏ. 24 ṿng, ngược chiều kim đồng hồ.

  Ṿng lớn sát tim, ṿng nhỏ là một điểm.

2.2. PHƯƠNG PHÁP CHO NỮ

  - Đứng thẳng, hoặc ngồi bên giường, trên ghế (H́nh TC1)

  - Dùng ư, dẫn khí cùng một lúc tại hai bàn tay, hai bàn chân lên cùi chỏ, đầu gối; rồi vai, háng; đưa vào Trung Đơn-điền (tỳ vị). (H́nh TC2).

  - Dùng phương pháp thổ nạp thông thường.

  - Dùng ư dẫn khí từ trong ra ngoài theo h́nh trôn ốc, từ ṿng nhỏ đến ṿng lớn . Ṿng nhỏ là một điểm, ṿng lớn nhất sát tim. Ngược chiều kim đồng hồ. Đúng 36 ṿng.

  - Sau đó dùng ư dẫn khí theo h́nh trôn ốc, từ ngoài vào trong theo chiều kim đồng hồ, từ ṿng lớn đến ṿng nhỏ, ṿng lớn sát tim, ṿng nhỏ là một điểm.

  Sau khi thu công mở mắt, đứng dậy sinh hoạt b́nh thường.

3. ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT

Không nhất thiết áp dụng cho thu công mà có thể dùng vào nhiều việc.

  - Sau khi tập ngoại công xong, tim đập máu chạy loạn là do công năng hỗn loạn, dùng phương pháp thu công để qui liễm chân khí về trung đơn điền, từ đây sẽ tự động phân phối đi toàn cơ thể.

  - Khi chạy mệt, khi xây xẩm mặt mày, khi đầu choáng váng, khi lạnh quá hay nóng quá, cũng có thể áp dụng cho khí tức chuyển nhiệt khắp cơ thể điều ḥa.

  - Khi mắt máy, ngủ mê mới tỉnh, v.v...

  - Những người bị chứng chuột rút, kiến ḅ (fourmiement), hay bị spasmophilie th́ dùng phép thu công để tự trị bệnh.

  - Ăn uống tiêu hóa chậm, dùng thu công, khiến công năng ruột tăng tiến, tiêu hóa trở thành tốt