XUYÊN KHUNG TRÀ ÐIỀU TÁN

 

- Kinh giới

- Phòng phong

- Bạch chỉ

- Khương hoạt

 

- Cam thảo

- Xuyên khung

- Tế tân

- Bạc hà

 

Công dụng : Sơ phong chỉ đau.

Chủ trị : Ðau đầu do ngoại cảm phong tà. Ðau nửa đầu, hoặc đau đỉnh đầu sợ lạnh phát nóng, mũi ngạt, mắt hoa, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù.

Chú ý : Không dùng phương thuốc này để chữa đau đầu do khí hư huyết hư hoặc do can phong, can dương.