VĨ KINH THANG

 

- Vĩ kinh

- Ðông qua tử

 

- Ý dĩ nhân

- Ðào nhân

Công dụng : Thanh phế hoá đờm, trục uất bài mủ.

Chủ trị : Phế ung ho khạc, có sốt nhẹ, nặgn thì ho khạc tanh thối, đau nhâm nhẩm trong ngực, da sáp, lưỡi đỏ rêu vàng cáu, mạch hoạt sác.