VIÊN THẬN DƯƠNG HƯ

 

- Thục địa

- Sừng hươu

- Sơn dược

- Chế phụ tử

 

- Tiểu hồi

- Ba kích

- Quế

- Mật ong

 

Công dụng : Bổ thận tráng dương.

Chủ trị : Sinh dục yếu do thận dương hư. Ðau thắt lưng, gối mỏi, di tinh mộng tinh, liệt dương, tiết tinh, mạch vi trì, nhược.