VIÊN CỔ TRƯỚNG

 

- Hắc sửu

- Thanh bì

- Chỉ thực

- Rễ cỏ tranh

 

- Mộc hương

- Tân lang

- La bặc tử

- Trần bì

 

Chủ trị: Cổ trướng thời kỳ bụng có nước. Bụng ngày một to, người gầy, mỏi mệt, mặt hốc hác, mắt hõm, xương má gồ, đái ít, lưỡi đỏ, mạch nhu hoãn hoặc trầm tế huyền sác