TỲ GIẢI PHÂN THANH  ẨM

 

- Ích trí nhân

- Tỳ giải

 

- Thạch xương bồ

- Ô dược

 

Công dụng : Ôn ấm hạ nguyên, lợi thấp hoá trọc.

Chủ trị : Hạ tiêu hư hàn. Ðái đục, bạch trọc, đái nhiều lần, như nước vo gạo, để lắng thì quánh lại (do thận dương bất túc, không phân thanh trọc được).

Y học tâm ngộ cũng có TỲ GIẢI PHÂN THANH ẨM với công thức sau :

 

- Phục linh

- Tỳ giải

- Ðan sâm

- Bạch truật

 

- Thạch xương bồ

- Xa tiền tử

- Hoàng bá

- Liên tử tâm

 

Công dụng : Thanh nhiệt lợi thấp, phân thanh hoá trọc.

Chủ trị : Thấp nhiệt  vào bàng quang gây bạch trọc, cao lâm, đái không hết còn sót, nước đái đục, rêu lưỡi vàng cáu.