TỲ GIẢI CHI TỬ THANG

 

- Tỳ giải

- Lá hoa mã đề

- Thổ phục linh

 

- Chi tử

- Rễ cỏ chanh

- Quế chi

 

Công dụng : Thanh trừ thấp nhiệt, lợi tiểu.

Chủ trị : Bí đái do thấp nhiệt úng trệ. Ðái khó, ngực bụng đầy tức, buồn bực, miệng nhạt không khát, lợm giọng nôn oẹ, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch phù hoạt.