TUYỀN PHÚC ÐẠI GIẢ THANG

 

- Tuyền phúc hoa

- Nhân sâm

- Ðại giả thạch

- Bán hạ

 

- Sinh khương

- Cam thảo

- Ðại táo

 

Công dụng : Giáng nghịch hoá đờm, ích khí hoà vị.

Chủ trị : Vị khí hư nhược, đờm trọc làm trở ngại ở trong. Tâm hạ tắc đầy (bĩ mãn), ợ hơi do vị khí bị hư nghịch lên song không hết tắc đầy.