TỨ TƯỢNG CAO

 

- Bạch truật

- Nhân sâm

 

- Thục địa

- Ðương quy

 

Chủ trị : Trị các chứng khí huyết hư.