TỨ THẦN HOÀN

 

- Nhục đậu khấu

- Ngũ vị tử

 

- Phá cố chỉ

- Ngô thù du

 

Công dụng : Ôn bổ tỳ thận, sáp trường chỉ tả.

Chủ trị : Tỳ thận hư hàn. Ngũ canh tả, không muốn ăn uống, hoặc ỉa lỏng không khỏi, đau bụng mỏi lưng, lạnh chân tay, người mệt mỏi.