BỔ KHÍ

TỨ QUÂN TỬ THANG

 

- Nhân sâm

- Bạch truật

 

- Phục linh

- Chích thảo

 

Công dụng : Ích khí kiện tỳ.

Chủ trị : Ty Ývị khí hư. Mặt bệch, tiếng nói nhỏ yếu, chân tay không có sức, ăn ít, hoặc ỉa sột sệt, lưỡi nhợt, mạch tế hoãn.