HỒI DƯƠNG CỨU NGHỊCH

TỨ NGHỊCH THANG

- Sinh phụ tử

- Cam thảo

 

- Can khương

 

Công dụng : Hồi dương cứu nghịch.

Chủ trị : - Bệnh thiếu âm, chân tay quyết nghịch, sợ lạnh nằm co, nôn không hkát, đau bụng ỉa lỏng, mệt mỏi, muốn ngủ, rêu trắng trơn, mạch vi tế.

- Bệnh thái âm uống nhằm thuốc ra mồ hôi gây vong dương.