TỨ NGHỊCH TÁN

- Cam thảo

- Sài hồ

 

- Chỉ thực

- Thược dược

 

Công dụng: Sơ can lý khí.

Chủ trị: Bệnh thiếu âm, chứng tứ nghịch. Chân tay không ấm, quyết nghịch. Cam thảo để ích khí kiện tỳ. Sài hồ để sơ tà thanh dương, Chỉ thực để hạ khí phá kết, Thược dược để ích âm dưỡng huyết, hợp với sài ho để sơ can lý tỳ. 4 vị hợp lại có thể  khu tàgiải uất khí huyết điều đạt, dương toả ra chân tay, và tứ nghịch hết.