TỨ DIỆU DŨNG AN THANG

 

- Kim ngân hoa

- Huyền sâm

 

- Ðương quy

- Cam thảo

 

Công dụng : Thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết chỉ đau.

Chủ trị : Thoát thư. Nhiệt độc thịnh, chi có bệnh đỏ sẫm hơi sưng, nóng rát, loét thối, đau dữ dội, hoặc người nóng miệng khát, mạch sác lưỡi đỏ.