TUẤN BỔ TINH HUYẾT CAO

 

- Thục địa

- Nhân sâm

- Câu kỷ

- Lộc giao

- Nhục quế

 

 

Công dụng : Tuấn bổ tinh huyết.

Chủ trị : Tinh huyết của tiên thiên và hậu thiên suy kém. Ngũ tạng suy yếu, xương cốt không vận động được, phế kim khô, thận thuỷ kiệt, sắc mặt tiều tuỵ, hình thể bại dệt, ăn uống kém, da nóng hâm hấp, tiểu tiện đi luôn.