TRUNG HOÀ THANG

 

- Nhân sâm

- Trần bì

- Ðương quy

- Cam thảo

- Xuyên khung

- Mộc dược

- Hoàng kỳ

 

- Bạch chỉ

- Tạo giác thích

- Ngân hoa

- Bạch truật

- Phục linh

- Nhũ hương

Công dụng : Bổ khí thấu thác, hoà huyết tiêu tán.

Chủ trị : Chứng ung sang, bán âm bán dương, như vỡ mà không vỡ được sưng lan ra, hơi đau, hồng nhạt không nóng. Ðấy là do nguyên khí bất túc.