TRƯ LINH THANG

 

- Trư linh

- Phục linh

- Trạch tả

 

- A giao

- Hoạt thạch

Công dụng : Lợi thuỷ, thanh nhiệt dưỡng âm.

Chủ trị : Thuỷ nhiệt kết lại với nhau. Ðái không thông lợi, phát nóng, miệng khát muốn uống hoặc âm phiền không ngủ hoặc kiêm ho khạc, nôn, buồn nôn, ỉa lỏng. Còn dùng trong huyết lâm, đái ít đau, ra giỏ giọt, bụng dưới đầy đau.