TRÚC ÐIỆP LIỄU BÀNG THANG

-Tây hà liễu

-Kinh giới tuệ

-Thiền thoái

-Ngưu bàng tử

-Huyền sâm

-Mạch môn

 

-Cát căn

-Bạc hà

-Tri mẫu

-Cam thảo

-Trúc điệp

Công dụng : Thấu chẩn phát biểu, thanh tiết phế vị .

Chủ trị : Sởi mọc khó, ho  suyễn, phiền muộn thao loạn, họng sưng đau .

Chú ý : Vì tây hà liễu có tác dụng phát tiết mạnh, vì vậy khi sởi đã mọc đều thì ngừng thuốc ngay .