TRÚC DIỆP CÂU ÐẰNG THANG

 

- Câu đằng

- Chi tử

- Trúc diệp

- Sinh địa

 

- Mạch môn

- Vỏ núc nác

- Lá vong

 

Công dụng : Bình can tức phong, lương huyết thanh tâm.

Chủ trị : Trẻ em kinh phong có triệu chứng, hôn mê, co giật, trằn trọc, nói sảng, rêu lưỡi vàng xám hoặc đen khô, lưỡi đỏ ửng hoặc có gai (do phong hàn đã hoá hoả, hoá nhiệt).