TRỊ ÐIÊN THANG

 

- Chỉ thực

- Cam thảo dây

- Trần bì

- Củ gấu

- Tinh tre

 

- Bán hạ

- Thổ phục linh

- Ðởm tinh

- Ô dược

 

Công dụng : Lý khí khai uất hoá đờm.

Chủ trị : Trị điên do đờm khí uất kết. Lúc đầu có uất ức, người lẩn thẩn, nói lẩm bẩm một mình, vui buồn thất thường, không biết sạch bẩn, rêu mỏng nhờn mạch huyền tế hoặc huyền hoạt.