TRỊ CUỒNG THANG

 

- Chi tử

- Mạch môn

- Ðởm tinh

 

- Thạch xương bồ

- Thiên môn

- Tâm sen

 

Công dụng : Tả hoả thông đờm trấn tâm.

Chủ trị : Trị cuồng do đờm hoả nghịch lên. Phát bệnh cấp, mắt sòng sọc, mặt đỏ, cuồng loạn, không biết gì, chạy lung tung, kêu gào chửi rủa, phá phách, đánh người, không ăn không ngủ, lưỡi đỏ rêu vàng mạch hồng hoạt sác.