TRẤN KINH AN THẦN THANG

 

- Củ mài

- Mạch môn

- Bán hạ

- Cam thảo

 

- Táo nhân

- Xương bồ

- Chu sa

 

 

Công dụng : Trấn kinh an thần.

Chủ trị : Trẻ em kinh phong. Kinh sợ gây té ngã đột ngột.