TRẤN CAN CÂU ÐẰNG ẨM

 

- Ngưu tất

- Mẫu lệ

- Huyền sâm

- Mạch nha

- Ðại giả thạch

- Quy bản

 

- Cam thảo

- Thiên môn

- Nhân trần

- Long cốt

- Thược dược

- Xuyên luyện tử

 

Công dụng : Trấn can tức phong, tư âm tiềm dương.

Chủ trị : Can thận âm hư, can dương thượng căng, khí huyết nghịch loạn, chóng mặt, mắt căng, tai ù, trong óc đau nóng, trong tim phiền nhiệt sắc mặt như say rượu, hoặc hay ợ hơi, chân tay dần dần cảm thấy không lợi mồm méo dần, có thể chóng mặt, ngã bất tỉnh, rồi tỉnh,hoặc tỉnh rồi không được như cũ, mạch trường hữu lực.