TRẦN BÌ TRÚC NHỰ THANG

 

- Trần bì

- Nhân sâm

- Trúc nhự

 

- Sinh khương

- Cam thảo

- Ðại táo

 

Công dụng : Giáng nghịch chỉ nấc, ích khí thanh nhiệt.

Chủ trị : Vị hư có nhiệt, khí nghịch không giáng. Nấc hoặc nôn khan.