GIÁNG KHÍ

TÔ TỬ GIÁNG KHÍ THANG

 

- Tô tử

- Cam thảo

- Nhục quế

- Bán hạ

 

- Tiền hồ

- Ðương quy

- Hậu phác

 

Công dụng : Giáng khí bình suyễn, khứ đờm chỉ ho.

Chủ trị : Thượng thực hạ hư. Ðờm dãi nhiều,ho suyễn khí đoản, ngực hoành đầy tức, hoặc lưng đau chân yếu, chân tay rời rã, hoặc chân tay phù mềm, lưỡi rêu trắng trơn hoặc trắng cáu.