TIÊU Ứ CHỈ HUYẾT  THANG

 

- Cỏ nhọ nồi

- Trạch lan

- Nghệ đen

 

- Ngải cứu

- Tô mộc

- Củ gấu

 

Công dụng : Tiêu ứ chỉ huyết.

Chủ trị : Rong băng kinh do huyết ứ, huyết ngưng khí trệ. Thình lình ra nhiều huyết sắc đen có cục, bụng dưới đau , không sờ ấn được, huyết cục ra thì đỡ đau, rêu lưỡi mỏng trắng, mạch trầm sáp.