TIỂU THỪA KHÍ THANG

 

- Ðại hoàng

- Hậu phát

 

- Chỉ thực

Công dụng : Hạ nhẹ (khinh hạ) nhiệt kết.

Chủ trị : Chứng thực của phủ dương minh. Nói mê sảng triều nhiệt, phân kết, ỉa không ra, ngực bụng bĩ (tắc) mãn (đầy), rêu lưỡi vàng dầy, mạch hoạt tật, cũng có thể là giai đoạn khởi phát của lỵ, bụng chướng đau hoặc bụng chướng mãn, mót rặn khi ỉa.