TIỂU SÀI HỒ THANG

                                                        

- Sài hồ

- Bán hạ

- Chích thảo

- Ðại táo

 

- Hoàng cầm

- Sinh khương

- Nhân sâm

 

 

Công dụng: Hoà giải thiếu dương.

Chủ trị: - Chứng thiếu dương của thương hàn. Hàn nhiệt vãng lai, ngực sườn khổ đầy, không muốn ăn, tâm phiền muốn nôn, miệng đắng họng khô, hoa mắt, mạch huyền.

-         Phụ nữ bị thương hàn, nhiệt nhập huyết thất (tử cung), sốt rét, hoàng đản, tạp bệnh có chứng của thiếu dương.