TIỂU KIẾN TRUNG THANG

 

- Thược dược

- Chích thảo

- Ðại táo

 

- Quế chi

- Sinh khương

- Di đường

 

Công dụng : Ôn trung bổ hư, hoà lý hoãn cấp.

Chủ trị : Hư lao, bụng đau cấp (can thừa tỳ). Bụng đau, xoa ấm thì giảm, rêu lưỡi trắng, lưỡi nhợt, mạch tế huyền hoãn, hoặc tâm quý hư phiền không yên, sắc mặt không đẹp, hoặc chân tay ê mỏi, bàn chân tay nóng, họng miệng khô.