TIỂU HOẠT LẠC ÐƠN

 

- Xuyên ô

- Thảo ô

- Ðịa long

 

- Thiên nam tinh

- Nhũ hương

 

 

Công dụng : Khu phong trừ thấp, hoá đờm thông lạc, hoạt huyết chỉ đau.

Chủ trị : Chứng phong hàn thấp tà lưu ở kinh lạc. Cân mạch ở chân tay có đau, khớp co duỗi khó, đau di động. Trúng phong, chân tay tê bì, đùi lưng nặng, đau.