TIỂU HÃM HUNG THANG

 

- Hoàng liên

- Qua lâu

 

- Bán hạ

 

Công dụng : Thanh nhiệt hoá đờm, làm khoan khoái nở ngực (khoan hung) tán kết.

Chủ trị : Ðờm nhiệt kết với nhau, ngực bụng trên có bĩ khó chịu, ấn thì đau hoặc ho khạc đờm vàng đặc, lưỡi rêu vàng cáu, mạch hoạt sác.