TIÊN PHƯƠNG HOẠT MỆNH ẨM

 

- Bạch chỉ

- Xích thược

- Tạo giác thích

- Kim ngân hoa

- Trần bì

- Bối mẫu

- Quy vĩ

 

- Xuyên sơn giáp

- Nhũ hương

- Thiên hoa phấn

- Phòng phong

- Cam thảo

- Mộc dược

Công dụng : Thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng làm vỡ cục, hoạt huyết chỉ đau.

Chủ trị : Ung sang thũng độc lúc mới phát, nhiệt  độc úng tụ, khí trệ huyết ứ, sưng nóng đỏ đau hoặc người nóng sợ lạnh, lưỡi rêu mỏng trắng hoặc vàng, mạch sác hữu lực.

Chú ý : - Chỉ được dùng cho dương sang, không được dùng cho âm hư. Cẩn thận trong khi dùng cho người tỳ vị vốn hư, khí huyết không đủ.

- Trong "Chính trị chuẩn thang" có tên gọi Chân nhân hoạt mệnh ẩm. Trong Y phương tập giải không có xích thược.

- Ðây là phương thuốc có tác dụng công độc thứ nhất trong môn ung sang.