THƯỜNG SƠN HOÀN

 

- Thường sơn

- Thảo quả

- Thanh bì

 

- Tân lang

- Sinh khương

- Hậu phát

 

Công dụng: Hoà giải.

Chủ trị: Sốt rét lúc mới phát. Cơn rét run, mạch trầm huyền. Rồi cơn sốt cao có nhức đầu, khát nước ngực sườn đầy tức, miệng đắng, rêu lưỡi vàng mỏng, mạch hồng sác. Sau cùng vã mồ hôi, hết nóng và người trở lại bình thường.