THUỐC TẨY SÁN

 

- Rễ lựu

- Tân lang

 

- Hạt bí ngô

Công dụng : Bệnh nhân sáng dậy bụng đói uống nước sắc trên một lần. Sau năm phút ăn dần từng hạt bí ngô. Khi mót ỉa, ngồi vào chậu nước ấm 270 C đã chuẩn bị sẵn và ỉa vào chậu. Nếu con sán ra mà quá dài thì lấy tay (đeo găng) kéo dần ra hết đầu sán thì thôi.