THƯỢC DƯỢC THANG:

 

- Thược dược

- Tân lang

- Cam thảo

- Hoàng cầm

- Hoàng liên

 

- Ðương quy

- Mộc thông

- Ðại hoàng

- Quan quế

 

 

Công dụng : Ðiều hoà khí huyết, thanh nhiệt giải độc.

Chủ trị : Lỵ do thấp nhiệt. Ðau bụng, phân có máu mủ, mót rặn, hậu môn nóng rát, nước tiểu ít và đỏ, rêu lưỡi vàng cáu.