THUỐC ÐÁI DẦM

- Củ mài

- Ích trí nhân

 

- Ô dược

 

 

Công dụng : Bổ khí, tăng tác dụng đóng mở của bàng quang.

Chủ trị : Ðái dầm, sắc mặt trắng, mỏi mệt, bải hoải, ăn kém phân nhão, loãng, lưỡi nhợt, mạch hoãn.