THỐNG TẢ YẾU PHƯƠNG

 

- Bạch truật

- Phòng phong

 

- Bạch thược

- Trần bì

 

Công dụng: Bổ tỳ tả can.

Chủ trị: Sôi bụng, đau bụng, ỉa lỏng, ỉa xong bụng còn đau, rêu trắng mỏng, mạch quan hai bên huyền và hoãn.