THIÊN MA CÂU ÐẰNG ẨM

 

- Câu đằng

- Thiên ma

- Thạch quyết minh

- Sơn chi

- Hoàng cầm

 

- Ngưu tất

- Ðỗ trọng

- Ích mẫu thảo

- Dạ giao đằng

- Phục thần

Công dụng : Bình can tức phong, thanh nhiệt hoạt huyết, bổ ích can thận.

Chủ trị : Can dương thiên cang, can phong nhiễu ở trên đầu. Ðau đầu chóng mặt, mất ngủ.