THIÊN DƯƠNG BỔ TÂM ÐƠN

 

- Sinh địa

- Huyền sâm

- Viễn chí

- Thiên môn

- Bá tử nhân

- Nhân sâm

- Bạch linh

 

- Cát cánh

- Ðan sâm

- Ngũ vị tử

- Quy thân

- Mạch môn

- Toan táo nhân

Công dụng : Tư âm dưỡng huyết, bổ tâm an thần.

Chủ trị : Âm khuy huyết thiểu, hư phiền ít ngủ, hồi hộp thần mệt mỏi, mộng tinh, quên, phân khô bón, mồm lưỡi loét, lưỡi đỏ ít rêu, mạch tế sác.