THIÊN ÐÀI Ô DƯỢC TÁN

 

- Thiên đìa ô dược

- Thanh bì

- Xuyên luyện tử

- Cao lương khương

 

- Tiểu hồi

- Tân lang

- Ba đậu

- Mộc hương

Công dụng : Hành khí sơ can, tán hàn chỉ thống.

Chủ trị : Hàn ngưng khí trệ. Thoát vị (tiểu trường sán khí) tinh hoàn đau, thiên truỵ phồng đau.

Chú ý : Có thể chỉ dùng : Xuyên luyện tử, Mộc hương, Hồi hương, Ngô thù du.sắc uống gọi là Ðạo khí thang (Thẩm thị tuân sinh thư).