THẬP TÁO THANG

 

- Nguyên hoa

- Cam toại

 

- Ðại kích

 

Công dụng: Công trục thuỷ ẩm.

Chủ trị:

-         Huyền ẩm: ho nhổ làm đau ngực sườn, tâm hạ bĩ ngạnh, nôn khan đoản khí, đau đầu hoa mắt hoặc lưng ngực đau không thở được, mạch trầm huyền (vị trí ở hiếp hạ, tràn dịch màng phổi).

-         Thực thuỷ: Toàn thân phù thũng, nhất là 1/ 2 người dưới, bụng chướng suyễn đầy, đại tiểu tiện không lợi.

Chú ý: Sau khi uống thuốc, tuy đi ỉa được song không dễ, không khoái, tiếp tục uốngđến lúc đi nhanh lợi làm chuẩn.

Người hư có tà thực thì dùng thêm phương thuốc bổ tỳ ích khí, theo cách bổ trước công sau, hoặc công trước bổ sau.