BỔ DƯƠNG

THẬN KHÍ HOÀN

 

- Can địa hoàng

- Trạch tả

- Quế chi

- Sơn dược

 

- Phục linh

- Phụ tử

- Ðan bì

- Sơn thù

Công dụng : Ôn bổ thận dương.

Chủ trị : Thận dương bất túc. Lưng đau gối mỏi, nửa ngưới dưới thường có cảm giác lạnh, bụng dưới đau co cấp đái không lợi hoặc đái nhiều, mạch trầm tế, lưỡi nhạt bệu, rêu mỏng trắng. Còn có thể là cước khí, đờm ẩm.