THANH VỊ TÁN

 

- Sinh địa

- Hoàng liên

- Quy thân

- Ðan bì

- Thăng ma

 

 

Công dụng: Thanh vị lương huyết.

Chủ trị: Nhiệt tích ở vị. Răng đau buốt lên đến đầu, mặt má nóng lên, răng thích mát sợ nóng, hoặc lợị loét sưng, hoặc răng chảy máu, hoặc môi, lưỡi, má, mang tai sưng đau, hoặc mồm có mùi hôi, hơi phả ra nóng, lưỡi miệng khô ráo, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch hoạt đại và sác.