THANH VỊ NHIỆT THANG

 

- Thục địa

- Mạch môn

- Sài đất

- Rễ cỏ xước

- Thạch cao

 

 

Công dụng: Tả vị nhiệt (hoả).

         Chủ trị: Vị nhiệt gây chân răng sưng có máu mủ, mồm hôi, rêu lưỡi vàng, mạch hoạt sác.